W dniu 28 kwietnia 2017 r.   uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik informatyk KAMIL SYKUŁA  odebrał nagrodę  ufundowaną przez Wójta Gminy Czarnocin dla najlepszego  absolwenta gminy . Kamil na świadectwie ukończenia szkoły  z poszczególnych przedmiotów na najwyżej oceny  bardzo dobre i celujące. ŚREDNIA OCEN WYNIOSŁA  5,27

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW