dzień przedsiębiorczości

 

„Dzień przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Kolejny raz uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia  usług gastronomicznych uczestniczyli w programie, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a swoim patronatem objął program Prezydent RP Andrzej Duda. Tegoroczna, czternasta edycja „Dnia przedsiębiorczości” odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 r. W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczyli w jednodniowych praktykach asystenckich w wybranej przez siebie firmie. Szkoła podjęła wyzwanie realizacji programu „Dnia przedsiębiorczości”, który udało nam się zorganizować dzięki życzliwości i pomocy instytucji zewnętrznych.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowych wizyt w wybranych miejscach pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznanie się z organizacją i zarządzeniem firmą.

Koordynator szkolny  Anna Bernaciak