Dnia 12 czerwca 2017 r. Pani Małgorzata Solarek wraz z uczniami klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. Tam zaprezentowali kierunki kształcenia w naszej szkole oraz przeprowadzili krótkie szkolenie młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Ujazd na temat zasad projektowania ogrodów.

Galeria