ZAOCZNE KURSY KWALIFIKACYJNE

w zawodach:

Kursy kwalifikacyjne

TECHNIK ROLNIK

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:
 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodtrarstw rolnych,
 • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
 • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami
 • zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • technik rolnik
 • prowadzenia usług agroturystycznych,
 • prowadzenia rachunkowości domowej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
 • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
 • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. "T" Absolwent Technikum w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do pracy w rolnictwie i obsłudze rolnictwa w zakresie: organizowania i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego w zakresie nowoczesnej uprawy roślin, hodowli zwierząt i technicznej obsługi rolnictwa; organizowania agroturystyki na bazie gospodarstw rolnych oraz w obiektach atrakcyjnie położonych; prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami agrobiznesu. Kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik daje również wykształcenie rolnicze, które wymagane jest przy ubieganiu się o dotacje unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. np. w ramach pragramu "Młody rolnik: Ułatwianie startu młodym rolnikom" (więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl ) czy do przechodzenia na renty strukturalne.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz umiejętności:
 • urządzania zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych028
 • posługiwania się sprzętem w laboratorium mikrobiologii żywności
 • żywienia człowieka
 • higieny i ochrony zdrowia
 • ekonomii, marketingu
 • rachunkowości i biurowości, zarządzania firmą
 • dietetyka
 • prowadzenia usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Absolwenci Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdują zatrudnienie w zakładach gastronomicznych (np. pizzeriach) oraz zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego o specjalnościach takich jak:
 • mięsne033
 • zbożowe
 • mleczne
 • owocowo–warzywne
 • jajczarsko–drobiarskie
 • ziemniaczane oraz produkcji cukierniczej
 • piekarsko–ciastkarskie
 • przechowalnictwo produktów spożywczych

Ucząc się zawodu technik usług kosmetycznych zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Kwalifikacja A62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 2. Kwalifikacja A61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

W czasie kursu A62 nauczysz się:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni, stóp i ciała w tym zabiegów antycellulitowych redukujących tkankę tłuszczową, zabiegów liftingujących, ujędrniających na ciało,
 • technik usuwania nadmiernego owłosienia- depilacji
 • pielęgnowania skóry głowy i włosów,
 • wykonywania zabiegów manicure i pedicure,
 • mediach,
 • masażu ciała.

Perspektywy zatrudnienia:

 • przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielanie porad kosmetycznych,
 • organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Każdą kwalifikację będzie można zakończyć egzaminem.

Kwalifikacja R26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

W czasie kursu nauczysz się:

 • stosować zasady tworzenia kompozycji plastycznych i sposoby zagospodarowania przestrzeni przy dekoracji wnętrz,
 • wykonywać projekty dekoracji roślinnych,
 • pielęgnować kwiaty cięte i doniczkowe,
 • przygotowywać materiał roślinny, susz i sztuczne rośliny do wykonywania dekoracji,
 • stosować rośliny cięte do tworzenia bukietów i kompozycji w koszach, wazonach i innych naczyniach,
 • wykonywać dekoracje z materiałów stosowanych we florystyce,
 • tworzyć kompozycje roślinno-dekoracyjne na różne potrzeby,
 • stylizować wnętrza hoteli, biur, sklepów, rezydencji, kościołów, mieszkań, stoisk targowych itp. stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe,
 • utrwalać rośliny różnymi metodami,
 • dbać o wizualną oprawę uroczystości m.in. ślubów, wesel, pogrzebów, jubileuszów, konferencji,
 • przygotowywać wystawy roślinne,

Perspektywy zatrudnienia:

 • kwiaciarnie
 • firmy zajmujące się obsługą uroczystości
 • biura architektoniczne przy projektowaniu dekoracji roślinnych w obiektach
 • agencje reklamowe
 • jako osoba prywatnie świadcząca usługi w zakresie aranżacji wnętrz dekoracjami roślinnymi i urządzania ogrodów

Każdą kwalifikację będzie można zakończyć egzaminem

Kwalifikacja A68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

W czasie kursu nauczysz się:

 • interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw, załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
 • gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych, interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne, opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych,
 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej, posługiwać się dokumentacją księgową
 • wykorzystywać ewidencję finansowo-księgowa w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw,
 • organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje, kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
 • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach; prawidłowo przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty,
 • prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.),
 • przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp., wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
 • sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty,

Perspektywy zatrudnienia:.

 • w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy;
 • w samorządach zawodowych i gospodarczych;
 • w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

Każdą kwalifikację będzie można zakończyć egzaminem

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.

Nabór trwa!!!

 

Regulamin naboru do szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie  – POBIERZ