W wyniku kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia zdobędziesz umiejętności:

  • wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych;
  • obróbki ręcznej metali i drewna;
  • przygotowania do pracy, regulacji, konserwacji i drobnych napraw pojazdów, maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych i wodnych;
  • obsługi i drobnych napraw urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym.

Szkoła Branżowa I stopnia

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  2017/2018 –  POBIERZ