Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Juliusza Poniatowskiego

w Czarnocinie