STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO

W CZARNOCINIE

Spis treści

  • Rozdział 1    Postanowienia Ogólne
  • Rozdział 2    Cele i zadania szkoły
  • Rozdział 3    Wewnątrzszkolny system oceniania
  • Rozdział 4    Bezpieczeństwo i opieka
  • Rozdział 5    Organy szkoły
  • Rozdział 6    Oraganizacja szkoły
  • Rozdział 7    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
  • Rozdział 8    Uczniowie szkoły
  • Rozdział 9    Postanowienia ogólne 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKIEGO W CZANOCINIE  

 

Stare regulaminy na zsp //Zespół Szkół rolniczych na statusie i planie pracy szkoly