STATUT SZKÓŁ ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH

 wchodzących w skład

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGOMNAZJALNYCH IM. JULIUSZA PONIATOWSKEIGO
W CZARNOCINIE

Spis treści:

 • Rozdział 1     Postanowienia ogólne
 • Rozdział 2     Informacje o szkole
 • Rozdział 3     Cele i zadania szkoły
 • Rozdział 4     Wewnątrzszkolne ocenianie
 • Rozdział 5     Organy szkoły
 • Rozdział 6     Organizacja szkoły
 • Rozdział 7     Nauczyciele i pracownicy szkoły
 • Rozdział 8     Słuchacze szkoły
 • Rozdział 9     Prawa i obowiazki słuchacza
 • Rozdział 10   Nagrody i kary
 • Rozdział 11    Postanowienia końcowe

 

STATUT SZKÓŁ ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH   POBIERZ