Harmonogram egzaminów maturalnych w 2017 roku

Egzamin maturalny w terminie głównym:

  •  część ustna – języki polski (prezentacja – formuła do 2014 r.), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski – od 4 do 26 maja 2017 roku
    – język polski (wypowiedź – formuła od 2015 r.), język mniejszości narodowych (wypowiedź) – od 8 do 20 maja 2017 roku
    Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
  • część pisemna – od 4 do 24 maja 2017 roku

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym:

  •  – część ustna – od 1 do 20 czerwca 2017 r. – język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski
    od 5 do 7 czerwca 2017 r. – język polski ( wypowiedź), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
  • część pisemna – 1 – 20 czerwca 2017 r. (szczegółowy terminarz w załączonym harmonogramie

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:
– część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
– część ustna – 23-25 sierpnia 2017 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

Zobacz też:
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r.

∗  ∗  ∗

Do pobrania: Terminarz

w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017