Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy)

w roku 2017

Sesja 1.:styczeń-luty 2017 r.
1. w dniach 12.08.2016 – 12.09.2016 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły
2. w dniach 12.08.2016 – 19.09.2016 r. dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE

Sesja 2.:maj-lipiec 2017 r.
1. w dniach 16.01.2017 – 16.02.2017 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły
2. w dniach 16.01.2017 – 23.02.2017 r. dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje –  POBIERZ

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje – POBIERZ

 


Komunikat dyrektora Centalnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 r. – POBIERZ


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

egzamin zadowowy 2017 czerwiec


FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta     –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ     –  POBIERZ

Deklaracja przystapienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”      –   POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacja ze zdawania egzaminu zawodowego    –   POBIERZ