Kalendarz ucznia na 2016/2017


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 31 październik 2016 r.
  • 10 marca 2017 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 4,5,8 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.
  • 20 czerwca 2017 r.