Samorząd Uczniowski w roku 2016/2017

katarzyna_michalak

Przewodnicząca

Katarzyna Michalak

klasa  III TAK

ola_kotynia                                                  kamil_sykula

Zastępca                                                                              Sekretarz

Aleksandra Kotynia                                                                                Kamil Sykuła       

klasa  IV TAK                                                                                               klasa IV  TI     

SEKCJA DEKORACYJNA

sandra_bojanowska                                                 franciszek_lasota

Sandra Bojanowska                                                                      Franciszek Lasota

klasa III TAK                                                                                      klasa II TAK       

SEKCJA NAUKOWA

malgorzata_stelmach          paulina_pleska          aleksandra_scieszko

        Małgorzata Stelmach                              Paulina Płeska                                         Aleksandra Ścieszko    

klasa IV TŻ                                                 klasa IV TŻ                                                     klasa IV TŻ

SEKCJA GOSPODARCZA

          1karolina_kolanek           daniel_stepnicki          marta_bojanowska            

      Karolina Kolanek                                     Daniel Stępnicki                                   Marta Bojanowska

          klasa II TŻ                                                   klasa II TR                                              klasa II TŻ